Denne blog bliver måske en rodet affære. Egentlig startede den med en række tanker omkring unge menneskers forhold til onani, fordi en artikel beskrev i går for mig, at mange, specielt unge kvinder, faktisk skammer sig over at onanere, og det skabte en masse tanker – men så, på vej hjem fra Norge i går, hvor jeg havde en masse timer til rådighed på færgen, gik det op for mig, at noget af grunden til dette, altså at onani er forbundet med skam, kan kobles til en igangværende debat i Norge – én som vi bør så i gang i Danmark også (hvis den ikke allerede er det), nemlig snakken omkring den seksuelle lavalder.

Jeg åbner for sluserne nu, så bær over med mig, hvis det bliver rodet…

I morgen, mandag, er det en uge siden, at jeg var med Tone inde på NRK, hvor hun deltog live i et debatprogram omkring netop den seksuelle lavalder i Norge. Den er i dag på 16 år, hvor den jo er 15 herhjemme. Debatten var kommet i stand grundet en kronik i et norsk blad, hvor redaktøren gik i rette med det ulogiske i, at vi i de fleste tilfælde bedømmer vore børn til at være ”voksne”, når de bliver 18 år (i nogle tilfælde 21 år), men sex må de ’lovligt’ kaste sig ud i som 16-årige (igen, et år før i Danmark).

Se debatten her:

Tirsdag – Dagsnytt 18

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Debatten om sådan et emne vil altid blive følelsesladet og mødt med de stærkeste automatreaktioner, som overhovedet kan skrabes sammen – og netop derfor er den så vigtigt… og derfor skriver jeg om den her, fordi netop disse automatreaktioner fandt vej til mig, da jeg første gang blev præsenteret for det absurde i netop en seksuel lavalder på 16 år (15 år i Danmark). De er så nemme at gemme sig bag, de velkendte reaktioner, for de indeholder så mange nemme og lettilgængelige argumenter, som elsker at blive serveret i en sovs af let skjult harme og nedladende blikke; den samme ret bestående af samme reaktioner som serveredes på tværs af samtlige medier i Danmark i forbindelse med tilblivelsen af samtykkeloven tidligere på året.

Hvorfor overhovedet snakke om ’en seksuel lavalder’?

For hvis skyld er loven skabt i det hele taget? Hvorfor blandet staten sig i, hvornår børn må have sex?

For at beskytte børn imod seksuelle overgreb. Over fra hvem? Overgreb fra voksne! Overfor ses et udklip fra dansk lovgivning vedr. paragraf 222 om seksuel lavalder

Indtil du fylder 18 år bestemmer dine forældre – i princippet – om du må have seksuel omgang med andre og nogenlunde jævnaldrende. Strengt juridisk er det en del af dine forældres omsorgspligt over for dig og dermed af deres såkaldte forældremyndighed.

Men i virkelighedens verden retter kun få unge sig efter forældrenes beslutninger på netop dette punkt, og blandt andet derfor indfører straffeloven en såkaldt seksuel lavalder på 15 år. Straffelovens § 222 bestemmer følgende:

Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Efter reglens ordlyd kan fx en 15-årig dreng straffes, såfremt han går i seng med en pige på 14 år og ti måneder. Men sådan benyttes reglen ikke, idet anklagemyndigheden aldrig vil rejse tiltale i sager, hvor det er nogenlunde jævnaldrende, som har samleje med hinanden!

Derimod skal reglen beskytte unge og seksuelt uerfarne – eller mindre erfarne – mod ældre og mere seksuelt modne personer. Eksempelvis at en mand på 25 år har samleje med en pige på 14 år.

En eventuel straf vil altid kun kunne ramme den ældre person, der har samleje med dig. Men har du løjet dig ældre – eller på anden måde givet indtryk af, at du var ældre – vil den anden person måske ikke kunne straffes. I hvert fald ikke hvis vedkommende med god grund har kunnet tro, du var måske 17 i stedet for knap 15 år gammel.

Straffeloven beskytter dig også mod at blive ‘forført’ af en betydeligt ældre person end dig, efter du er blevet 15 år, og indtil du juridisk set bliver voksen, dvs. fylder 18 år. Hvis en sådan person groft misbruger sin alder og erfaring til at ‘forføre’ dig – og dermed have samleje med dig – kan vedkommende straffes med ‘fængsel indtil fire år’.

Umiddelbart virker den okay – barnet forhindres ikke i at undersøge sin egen seksualitet med jævnaldrende, hvilket er naturligt og en vigtig del i det at lære sig selv at kende, men vil være beskyttet imod voksne, der ønsker samleje med et barn.

Loven om en seksuel lavalder er altså sat i verden for at beskytte vore børn, på samme måde som loven for hvornår de må købe alkohol og tobak, hvornår de må tage kørekort og hvornår de må stemme til folketingsvalg.

Når man er 16 år, menes man at kunne være tilstrækkelig kompetent til at kunne håndtere rygning og alkohol på en måde, som ikke skader én selv unødigt. Denne viden opnås gerne igennem massive kampagner på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor børnene (eller de unge) introduceres til både det gode og det dårlige ved rygning og druk.

Når man bliver 18 år, regnes man for kompetent til at føre et motorkøretøj, dog kræver dette en større økonomisk udskrivning i form af undervisning og guidning af en kørelærer inden den unge slippes ud i trafikken på egen hånd. Der er man voksen nok til det.

Når man bliver 18 år, regnes man ligeledes for kompetent til at kunne træffe beslutninger om sit politiske ståsted i forbindelse med folketingsvalg, beslutninger som politikerne først mener at man er i stand til at træffe på tilstrækkelig oplyst grundlag, når man er 18 og ikke 16 – sikkert begrundet i frygten for at en 16 årig vil stemme ud fra følelser og ikke rationale; ud fra hvad der føles rigtigt og ikke hvad passer bedste ind i min nuværende situation og måske også ud fra, at man skal have en vis alder, før man kan se igennem nogle af de slør af misinformation og direkte løgn, som man præsenteres for i politiske debatter, tillige med ikke så nemt lade sig manipulere til at bare ’go with the flow’.

Politikkerne vil have ’kompetente’ unge i stemmeboksene.

Men de samme politikere anser de selvsamme unge for kompetente til at indgå i seksuelle relationer – det mest ’voksne’ man overhovedet kan bevæge sig i, og som i den grad er en jungle af misinformation og manipulation – allerede som 15-årige???? Og de selvsamme politikere ønsker ikke engang at klæde ungdommen på til mødet med deres seksualitet i skoleårene???

Jamen, hvad pokker tænker de på? (Se afsnit vedr. seksualundervisning senere.)

Jeg kan ikke købe en pakke smøger eller en øl, men hvis en voksen på 30-40-50 år lokker mig til at gå i seng med ham/hende midt i 8. klasse, så er jeg gammel nok til at kunne håndtere det?????????

Da det først gik op for mig, hvor vanvittig det er, så måtte jeg skrive dette, for det giver da overhovedet ingen mening.

Jamen, skal vi så til at ….?

Til debatten i Norge, som jeg har nævnt tidligere, havde man også inviteret en modstander af en ændring af den seksuelle lavalder til 18 år, nemlig Thore Langfeldt. Han er Norges bedst kendte sexolog og en temmelig moden mand på 78 år, og Tone var temmelig bange for at skulle ’op imod ham’ på direkte TV, men det viste sig at være en temmelig slap modstander, for han havde ikke meget at komme med efter min mening. Se klippet her, hvis du ikke har set det endnu.

Argumenterne imod er omtrent de samme som i forbindelse med samtykkeloven; en masse bovlamme mænd (hovedsageligt), der lidt hånligt øffer: …jamen, skal vi så til at have en underskrift, før vi har sex…? I forbindelse med ændring af den seksuelle lavalder til 18 år – som jeg mener giver meget mere mening – så turede den gode Thore frem med, på Norsk TV, at vi skulle passe på ikke at forhindre den unge homoseksuelle mand i at mødes med ældre homoseksuelle mænd og derved blive introduceret til det at være homoseksuel(?), tillige brummede han også noget om ’sovjetmetoder’ og trak vist nok også Californien ind som et sammenligningsgrundlag for debatten (?) Alt i alt nogle overordentlig slappe og sørgelig argumenter for bevarelse af status quo. Efter min mening.

Jeg vil vove den påstand, at som ung under 18 år vil en ændring af loven ikke betyde noget som helst. De vil stadig være seksuelt undersøgende med jævnaldrende – som de bør være efter min mening, men en 19-20 årig vil skulle tænke sig lidt om, inden han/hun lokker en 15-16-17 årig til sex, hvad enten dette er med eller uden trusler eller manipulation og det samme gælder ældre voksne, der tænker på børn… for de er børn indtil vi gør dem til voksne, og hvis samfundet i alle andre henseender tænker på unge som børn indtil de er 18 år, så bør dette selvfølgelig også gælde seksuelt.

Personligt vil jeg foretrække en 15-årig med kørekort, fremfor en 15-årig med en række ar på sjælen efter seksuelle overgreb.

Personligt vil jeg foretrække en 15-årig med stemmeret, således at vi kunne få lidt flere følelser ind i det politiske landskab, fremfor at høre om en 15-årig, der lokkes til sex med en 19-årig, under påskud om at få lov til at deltage til en fest på Uni.

Udviklingsmæssigt er der store forskel på en 15-årig og en 18-årig, både fysisk, men i særdeleshed psykisk. Hjernen er først færdigudviklet som 25-årig… så lad os hjælpe vore børn til at kunne træffe mere modne valg seksuelt.

Seksualundervisning

Skolerne nedprioriterer seksualundervisningen på det groveste, og det samme gør politikerne. Ingen tør tilsyneladende snakke sex, hverken forældre, skoler eller politikere. Bevares, vi kan snakke krænkelser og bliver forarget over en hånd på et lår – og det kan være helt på sin plads, men når et børneprogram på DR3 Ultra, som viser nøgne kroppe – se her (https://www.dr.dk/drtv/liste/ultra-smider-toejet_4_208675) , der faktisk præsentere børn for naturligheden i den nøgne uredigerede krop, så vælter kritikken harmdirrende ned over programmet igennem medierne; den kristne højrefløj snakker øjeblikkeligt om ’sex’ – trækker altså en lige linje imellem nøgenhed og sex, hvilket intet barn sikkert ville gøre, men fordi disse indskrænkede mænd og kvinder kommer i kontakt med noget de ikke tør kigge på, så skal nøgenhed udskammes – forklædt som ’beskyttelse’ – således at børnene lærer at skamme sig over deres kroppe, deres følelser og deres seksualitet…og det er altså skammeligt (for nu at bruge det ord).

Tænk, at et program, for børn, der nysgerrigt stiller spørgsmål om kroppen, kan få voksne til at seksualisere indholdet, blot fordi der indgår nøgenhed? Snak lige om bonerthed i Danmark. Hvis det modsatte havde været tilfældet – at en flok voksne sad og kiggede på nøgne børn, ville det være sygeligt og kun medlemmer af pædofiliforeningen ville stille sig måbende overfor kritikken, men at børn ikke må se nøgenhed er bekymrende og alarmerende.

At nogle muslimske medier sammenligner det med Muhammedkrisen, vil jeg slet ikke komme ind på, for det er bare for sørgeligt.

Hvorfor lærer vore børn en masse om rygning og druk, når de ikke lærer noget om sex?

Hvorfor kræver det så megen undervisning at få et kørekort, når enhver kan manipulere sig til sex med et barn uden at blive straffet for det?

Hvorfor tør skolerne ikke lade seksualundervisning være en fast del af undervisningen igennem hele skoletiden. Hvert år et nyt tema, for hver år er børnene på et nyt niveau? Trygge børn skaber trygge voksne.

Mange forældre, religiøse mørkemænd og -kvinder, berøringsangste politikere og liderlige voksne vil alle kæmpe imod mere seksuelt bevidste børn og unge. Jeg vil med denne blog slå et slag for, at vi beskytter vore børn imod dem, imod seksuel udskamning, imod kropsforskrækkelse, imod følelser og bevidsthed om eget ja og nej.

Lad os beskytte dem imod voksnes rænkespil indtil de er 18 år. Lad os snakke sex åbent og lad os skabe nogle trygge børn, der kan mærke deres egne JA’er og NEJ’er, når voksne ønsker at forgribe sig på dem – og de som ikke lærer det, kan så i hvert fald blive beskyttet indtil de kan stemme og køre fra deres krænkere. I bil og ikke på knallert.

Del gerne.