Min terapi

– Virker terapi, Max?

Det er faktisk et spændende spørgsmål, og et spørgsmål der er interessant at stille, for hvordan kan et svar gives? Hvad definerer ‘at virke’ og indenfor hvilke rammer søges definitionen?

Der er faktisk foretaget nogle spændende studier omkring netop dette spørgsmål, fordi rigtig mange terapeuter stædigt vil postulere, at netop deres terapeutiske retning er ‘sandheden’ – den bedste til netop dette og hint, men hvordan kan det så være, at hovedparten af de adspurgte følte sig hjulpet – uafhængig af terapeutisk retning?

Det viser sig, at den terapeutiske retning spiller en nærmest ubetydelig rolle i det terapeutiske forløb, men at relationen imellem terapeut og klient er den vigtigste i hele forløbet. Tilliden og troen på at terapeuten kan hjælpe, spiller en meget større rolle end hvordan denne vælger at gribe terapien an.

Jeg arbejder terapeutisk ud fra en Narrativ retning, fordi det passer fantastisk godt til min måde at tænke og spørge på, og derfor er det det du vil møde hos mig.

Virker terapi? Bestemt gør det det!

Online Terapi

Alle mine samtaler kan tilbydes online via Zoom eller Teams

Individuel terapi

“…mødet med dig selv…”

Som ved al terapi, er du eksperten i dit eget liv, og det er vigtig viden at tage med sig ind i terapirummet; du er eksperten og ikke jeg. Jeg vil være din partner på rejsen og holde et spejl op foran dig for at belyse temaer og udfordringer, som du bringer i spil undervejs.

Ved på denne måde at ændre vinklen på nogle erfaring eller vedtagne normer, kan disse skabe andre fortællinger om retningen i dit liv.

Individuel terapi

“…mødet med dig selv…”

Som ved al terapi, er du eksperten i dit eget liv, og det er vigtig viden at tage med sig ind i terapirummet; du er eksperten og ikke jeg. Jeg vil være din partner på rejsen og holde et spejl op foran dig for at belyse temaer og udfordringer, som du bringer i spil undervejs.

Ved på denne måde at ændre vinklen på nogle erfaring eller vedtagne normer, kan disse skabe andre fortællinger om retningen i dit liv.

Parterapi

“…at mødes som en enhed…”

At forstå et andet menneske i dets handlinger, kræver ofte erfaring med at kunne betragte hele relationen lidt oppefra – i det såkaldte meta-perspektiv; for kun på den måde, i denne 3D-visning, er det muligt at skabe helhed.

I parterapien er meta-perspektivet terapeutens vigtigste værktøj; det at hjælpe jer til at erfare handlinger og bevægemønstre fra et andet perspektiv.

Husk at olien i motoren skiftes før olielampen lyser rødt

Parterapi

“…at mødes som en enhed…”

At forstå et andet menneske i dets handlinger, kræver ofte erfaring med at kunne betragte hele relationen lidt oppefra – i det såkaldte meta-perspektiv; for kun på den måde, i denne 3D-visning, er det muligt at skabe helhed.

I parterapien er meta-perspektivet terapeutens vigtigste værktøj; det at hjælpe jer til at erfare handlinger og bevægemønstre fra et andet perspektiv.

Husk at olien i motoren skiftes før olielampen lyser rødt

Sensualitetstræning

“…at mødes i kærligt nærvær…”

At mødes i kærligt nærvær er noget som rigtig mange mennesker glemmer at være bevidste om, hvad enten de er i parrelation(er) eller er singler, og når vi glemmer at mødes kærligt og bevidste, så bliver relationen nemt intetsigende og/eller ligegyldig.

Den sansning der optrænes igennem en række øvelser (evt. med en partner), er din fornemmelse af dig selv i mødet med en anden.

Alt foregår fuldt påklædt.

Sensualitetstræning

“…at mødes i kærligt nærvær…”

At mødes i kærligt nærvær er noget som rigtig mange mennesker glemmer at være bevidste om, hvad enten de er i parrelation(er) eller er singler, og når vi glemmer at mødes kærligt og bevidste, så bliver relationen nemt intetsigende og/eller ligegyldig.

Den sansning der optrænes igennem en række øvelser (evt. med en partner), er din fornemmelse af dig selv i mødet med en anden.

Alt foregår fuldt påklædt.

“Vær tålmodig med alt det, der ligger uløst i dit hjerte, og forsøg at elske selve spørgsmålene.

Søg ikke efter svar, som ikke kan gives, for du ville ikke være i stand til at leve med dem, og pointen er netop at leve alting ud.

Lev spørgsmålene ud nu, og måske vil du en dag uden at vide det leve dig ind i svarene.”

 

Rainer Maria Rilke (1875-1926)