En tanke: Hvor megen frihed er der egentlig i danskernes parforhold? Hvad vil kunne accepteres og ikke mindst, hvad vil bare slet ikke kunne accepteres?

Denne tanke fik jeg i dag, da en opgave i Tidlig klientkontakt blev annonceret på det første modul i denne helt nye og vildt spændende del af mit liv, der omhandler uddannelsen til sexolog. Nu er den skudt i gang og allerede nu, her på den første dag, kan jeg mærke at jeg er ved at boble over at indtryk og oplevelser, tanker og betragtninger, og nogle af disse er jeg sikker på vil nedfælde sig af sig selv lige her igennem den kommende tid….selvfølgelig med største respekt for mine medstuderendes anonymitet og diskretion.

Sikke en spændende ide; ”grænser i parforholdet”. Det syntes jeg og det samme gjorde 5 andre, så det skal noget af dagen i morgen gå med; en lille markedsundersøgelse omkring, hvornår det er slut med den individuelle bevægelse i selskab med andre end den (eller de) person(-er), som man indgår i kæresterelation med.

Jeg tænkte, at det kunne være særdeles spændende at skabe en række spørgsmål, der stille og roligt blev mere og mere udfordrende, og når den adspurgte så på et tidspunkt ville løfte hånden og sige, at lige præcis dette eller hint, ville han/hun ikke stå model til – der ville det hele blive meget interessant, for det ville give mig muligheden for at kigge på nogle trigger-mekanismer. Hvad skabes? Og af hvad skabes dette?

Det kunne være spændende at inddele spørgsmålene i nogle grupper, hvor den første gruppe helt bevidst vil blive af en sådan karakter, at de ikke under nogen omstændigheder burde kunne løfte et øjenbryn, for tænk hvis det modsatte så viste sig at være tilfældet?

Spørgsmålene kunne deles op i 3-4-5 grupper, der gradvis blev mere og mere udfordrende – på den måde kunne det også observeres om der aldersmæssigt kunne ses et mønster.

Når så den adspurgte så siger stop, så tænker jeg at det kunne være spændende, både at høre hvad der skabte det ”nej” lige der i forhold til det tidligere spørgsmål, men også med hvilken følelse det ”nej” opleves.

Et tænkt eksempel:

– Det var i orden at din kæreste dansede med en anden fyr, der tidligere havde været hendes kæreste, men ikke at hun dansede tæt med ham? Kan du fortælle lidt mere om det nej, du oplever der? Hvorfor er det ene i orden, men ikke det andet??

Det var lidt sådan noget jeg sad og tænkte på. Er det i orden at kysse på kinden, men ikke på munden? Hvori ligger forskellen?? Må man gerne være nøgne med andre? Nej?? Hvordan defineres nøgenhed? Er man først nøgen, når man er helt uden tøj eller er man nøgen, hvis man ikke har trusser på? Hvorfor må man egentlig ikke være nøgen med andre?

Jeg tror, at der vil være et gigantisk spænd imellem, hvad folk sætter af grænser. Jeg tror ligeledes, at hvornår grænserne sættes vil overraske på alle mulige måder. Ligeledes vil det måske også vise sig, at rigtig mange slet ikke har gjort sig overvejelser i denne retning – det skulle slet ikke undre mig, for min egen oplevelse af det gængse parforhold er, at det består af en frygtelig masse uskrevne forventninger og en masse ”det-gør-man-bare-ikke”….alt sammen i forsøget på at undgå at mærke sin egen jalousi eller angsten for at miste. Tænker jeg.

Jeg sidder lige her og tænker 20 år tilbage. Hvad ville jeg have gået med til dengang? Hmmmm…..tænk, det ved jeg faktisk ikke; meget, tror jeg, for jeg erindrer mig som værende temmelig rummelig, men jeg kan faktisk ikke svare på det. Billedet er for farvet af, hvem er jeg nu.

Nå, men i morgen er lige så meget et møde med den tidlige kontakt som det er en decideret undersøgelse; at opleve sig selv i mødet med vildt fremmede og så turde indlede en forespørgsel på et emne af intim karakter. Det er helt sikkert det sværeste for mange. Det er i hvert fald udfordrende for mig, kan jeg mærke. Det trigger noget i den introverte del af mig, den der ikke bryder sig om at være i centrum.

Hvor bliver det spændende.

For øvrigt; tanken er at der skal udvikles et decideret spørgeskema med alle disse spørgsmål, og at dette skal sendes ud til en masse mennesker, der så anonymt kan svare og derved være med til at skabe (måske) en smule klarhed over lige netop dette eller disse spørgsmål.

Hvis du kunne tænke dig at modtage et sådant spørgeskema, når det engang er skabt, så giv mig endelig besked (via PB).