Så et postulat på Facebook forleden dag. Der blev gjort hævd på den sande mening med ordet ”Namasté”. Nogen havde fundet ud af det og gjorde sig endog stor umage med at forklare den grammatiske sammensætning af ordet – og blev selvfølgelig belønnet med en række positive tilbagemeldinger fra følgerne af denne side. Det var lige det der havde været behov for. Nu vidste mange flere, hvad det egentlig betød – det der man hører i tide og utide hvis man går til yoga eller mænger sig i Tantra-kredse. Namsté!

Jeg blev af samme grund nysgerrig. Det bliver jeg ofte, når nogen tager hævd på at kende den sande mening med noget. Så bliver jeg interesseret, for tænk hvis nogen er uenige, og det kan jeg vist rolig sige at tilfældet er i forbindelse med ”Namasté”.

Vigtigt: Jeg søger ingen sandhed i denne blog. Jeg vil blot prøve at kigge lidt på ordets oprindelse og nogle de mange udlægninger der efterfølgende findes, hvoraf flere åbenbart bliver anset for værende mere sande end andre.

”Namastè”, er der udbredt enighed om, stammer fra Sanskrit, og da netop Sanskrit menes at være det ældste indoeuropæiske sprog, der stadig bruges aktivt, så er der uvægerligt opstået en række dialekter herved – også den grammatiske udlægning af netop ”Namasté”, for blot efter kort tids søgning, havde jeg allerede to udlægninger af ordets grammatik:

Namah (at bøje) – As (jeg) – Te (dig). Udlægges gerne til ”Bøjer mig for dig”

Namah (bøje eller bue) – Te (dig). Udlægges gerne til ”Bøjer for dig”.

Her stødte jeg også på en udlægning, hvor ”m” i ordet grammatisk reelt skulle udtales som ”b” (Nabasté), hvilket sikkert vil skabe forvirring i yoga-kredse. Endvidere hævdes flere steder, at denne hilsen er en en-til-en hilsen, altså rettet imod én person. Hvis der hilses på tre eller flere, bør (eller kan) der i stedet bukkes let og siges ”Namo vah”, hvilket igen også blot mudrer vandene.

Nå, men grundlæggede betyder Namasté altså det samme som det man gør. Man bukker for den anden i en hilsen. Med hænderne samlet foran brystet (her kan tænkes i hjertechakra, hvis man er til det). Jeg bøjer mig for dig. Tak, og i lige måde. Så er den klaret. Skal vi så ikke give det en betydning? Jo, lad os det. Lad os gå amok i betydninger og meninger.

En hurtig søgning omkring betydninger på Namasté åbner op for en slikbod af superlativer, og lidt afhængig af hvor spirituel man føler sig, er der frit valg på alle hylder:

  • Det guddommelige i mig, ærer det guddommelige i dig.
  • Jeg hilser Guddommeligheden i dig
  • Jeg ærer lyset i dig
  • Jeg hilser og ærer dig, lyset i mig bukker sig for lyset i dig.
  • Min sjæl møder din sjæl
  • Jeg hilser Gud i dig

Jeg undres her lidt over svulstigheden i disse betydninger. Det floromvundne. Det kan næsten ikke bliver ærende nok. Der er jo ikke noget i vejen med disse betydninger. De er jo ment af et godt hjerte og det står enhver frit at skabe nye variationer ud fra det billede man hver især har af denne hilsen, og så kan man jo blot enes om, at når man mødes og hilser, så betyder det lige netop det og det. Det guddommelige, det sjælelige, lyset, Gud eller ”dav” (Den jyske form). I hvert fald kan man udlede, at der ikke findes nogen egentlig sandhed om Namasté, andet end at det svarer til høflig hilsen, nok lidt mere end et håndtryk her i vesten, men ikke helt så meget som et kærlig kram – et sted midt imellem. Jeg ser dig, jeg ærer dig ved din tilstedeværelse. Hej J

Fakta fra Religionsstudiet:
Skæbnen (hvis man tror på den) lod min vej krydse af en religionsstuderende, der ovenikøbet studerer Sanskrit…hvor underligt er det lige, tænker jeg? Chancerne for det er vel noget i retning af 943415:1, hvilket sjovt nok er præcis det telefonnummer vi havde, da jeg var barn (det var før der kom områdenumre på).

Nå, men hun undersøgte altså sagen og forelagde hendes tolkning af ”Namasté” for mig i dag, og den svarer helt til #2 tidligere, altså Namah, der ganske rigtigt betyder ”at bukke” og Te, der i den kasus betyder ”til dig” – altså en hilsen rettet ”til dig” (Sanskrit har ifølge hende 8 af disse, og er derved endnu mere udfordrende end tysk på dette område) – men altså – ”Jeg bukker til dig” eller ”Jeg bukker for dig”. Ydermere gav hun også en forklaring på, hvorfor det guddommelige spiller så tydelig en rolle i denne hilsen. Det er fordi, at Namasté også anvendes til æring af guderne – og derfor er denne ærbødighed ad åre ligeledes blevet tillagt samme hilsen rettet mod mennesker. Hvor er det fascinerede. Faktisk blev jeg helt tændt på at undersøge Sanskrit lidt mere…..hun gav nogle spændende eksempler på simpelheden i sprogets opbygning – på det nærmeste renset for overflødigheder og fyld. Det er altså spændende.

Ordet ”Namah” (at bukke eller bue, måske bøje) gav pludselig mening for mig, for det indgår i en Mahamudra-massage – eller det kan indgå i en massage, som en del af æringsritualet. Når jeg siger ”kan indgå” er det mest fordi, jeg normalt selv udelader det, idet jeg aldrig har følt mig helt på det rene med sætningen (forklaring følger):

Der pågår en æring af manden (Shiva) eller af kvinden (Shakti) som en indledning til massagen, og som en del af denne bukker man sig ned foran den man ærer og udtaler: Om (Aum) Namah Shakti. Jeg ærer det Guddommelige i dig. På alle måder en ærefuld hilsen, men hvis du har fulgt mine blogs her så er det nok ikke nogen hemmelighed, at jeg har problemer med at forholde mig til noget som helst guddommeligt, ganske enkelt fordi jeg ikke tror på noget sådan – og derfor har jeg reelt set afholdt mig fra af gøre brug af denne hilsen i mine massager….indtil nu, tror jeg, for dele af den kan jeg forholde mig til., Det at ære kvinden foran mig, det at jeg bukker mig i ærbødighed og respekt – det kan jeg forholde mig til, og mon så egentlig ikke jeg kunne indsætte ”kvindelige” i stedet for ”guddommelige”…? Hmmmm…..slet ikke dårligt. Faktisk også mere korrekt, idet en massage jo ofte kommer i kontakt med det feminine i os.

Om Namaha Shakti. Jeg ærer det kvindelige i dig

Gad vide om det er noget sludder…nå, det må jeg lige overveje den kommende tid. Måske den ikke er så velvalgt i relation til massage af en mand…..nå, det haar jeg heller aldrig så rigtig bevæget mig ud i endnu, og vil nok vente med at tage den problemstilling op førend det eventuelt bliver aktuelt.

Blev jeg klogere? Bestemt gjorde jeg det. Spændende er det at undersøge sådanne ting, og nu kan jeg i hvert fald forholde mig til at blive mødt af en sådan hilsen – og selv tillægge den lige præcis den betydning, som jeg mener at den bør tillægges.

Namasté