Det spørgsmål har jeg fået nogle gange på et seneste, og derfor tænker jeg, at jeg lige vil skrive lidt om netop det i dag.

“Sensualitet” tænker jeg kan oversættes til “sanselighed” – at være sensuel er at sanse, og hvis der så nu foretages søgninger på ord som “sensuel” og “sensualitet” m.fl. på Google, så findes en lang række synonymer, der enten går i næsten seksuel eller i kunstnerisk retning – og søges der specifikt på “sensualitetstræning” i Den Danske Ordbog (DDO), så forklares ordet som følger:

…fysiske øvelser der udføres med henblik på at opøve en persons evne til sanselig og seksuel nydelse, fx som led i parterapi eller i behandling af et seksuelt problem…

Jeg er ikke udpræget uenig, for i min beskrivelse kan sensualitetstræning sagtens indeholde fysiske øvelser til opøvelse af  en persons eller et pars evne til at opdage sanselig nydelse – og derigennem en seksuel nydelse, uden at det dog skal være målet, men hos mig er sensualitetstræning så meget mere end blot at (gen)opøve en evne til at dyrke sex.

At møde mig selv i mødet med en anden

I den overskrift ligger egentlig svaret på spørgsmålet som overskriften stiller, eller i hvert fald en stor del af det, for at sanse mig selv er at være bevidst om mig selv, og kun på den måde kan jeg være i kontakt med ‘det der er’.

Hvordan møder jeg så mig selv i mødet med en anden, kan nogen så måske tænke, og det gør jeg i netop sansningen, i kontakten til den anden, for i den sker der noget i mig uafhængigt af den anden, og det er det møde jeg snakker om, for ved at ‘mærke’ en anden bekræftes jeg i at være mig; det er noget jeg ikke kan opnå i mit eget selskab. Jeg kan ikke bekræfte mig selv – jeg er kun noget i mødet med et andet menneske, og det møde former så mit selvbillede på godt og ondt.

Kontakt

Kontakt er ikke kun fysisk, det er lige så meget noget psykisk, en følelse af en andens ‘andethed’, noget der ikke er mig, og det er den følelse som jeg arbejder med at synliggøre i min sensualitetstræning.

Tillid er grundlaget for kontakt, og derfor er sensualitetstræning også en træning i at skabe eller genopbygge tillid. Det kan være igennem samtaleterapi og/eller igennem øvelser, hvor parret lærer at stole på hinanden (igen). Hvis jeg skal kunne være åben og nysgerrig i mine sansninger, så skal jeg også have tillid til at blive mødt i disse, og derfor er tilliden til hinanden så utrolig vigtig.

Samarbejde er på samme måde essentielt; evnen til at kunne give hinanden plads på bekostning en en eventuel kontrol og at bevæge sig sammen uden at ville styre eller dominere. I nogle forhold kæmpes der om retten til at bestemme, i andre bestemmer den ene suverænt, og en sådan uligevægt eller magtkamp kan ikke være en del af en træning i kontakt og sansning, så arbejdet med at lære at ‘slippe kontrollen’ igennem øvelser vil også være en del af sensualitetstræningen hos mig. Her trænes samarbejde og i særdeleshed det at give hinanden plads og rum til at være ligeværdig igennem hjælpsomhed og opmærksomhed.

Fysisk kontakt udgør nok den største del af en sensualitetstræning, for det at blive ‘rørt ved’ frigiver en lang række hormoner og giver os en følelse af at høre til, og i min beskrivelse vil jeg altid blive rørt ved, hvad enten jeg lægger min hånd på en arm eller der bliver lagt en hånd på min arm – i kontakt ‘røres ved’. Der er dog forskel på, hvordan en sådan kontakt opleves, for den kan være ligegyldig, den kan være krævende eller usikker, men den kan også være bevidst nærværende, og det er den type kontakt der søges undervist i hos mig – den bevidste og nærværende kontakt. I den rører jeg ikke ved en anden person, når jeg lægger min hånd på dennes arm, men jeg møder mig selv i mødet med en anden.

Hvad sker der i mig, når jeg går i kontakt med et andet menneske igennem fysisk, bevidst og nærværende berøring? Det er grundstenen i sensualitetstræningen, for i den kontakt opstår der et mellemrum, eller noget fælles tredje, noget vi ikke kan forklare eller give form, for så forsvinder det. I det mellemrum (begrebet er hentet ud fra Imago-terapien) lever omsorgen, kærligheden, lysten… you name it… alt det der udelukkende er til for sit eget formål og som ikke kan gives form eller forklares.

Igennem en lang række øvelser introduceres parrene til at blive bevidste og nærværende i deres kontakt (selvfølgelig med tøj på hos mig), og alle øvelserne kan efterfølgende undersøges og studeres uden tøj i eget regi.

Kun for par?

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at sensualitetstræning virker bedst, når man er flere 🙂 Øvelserne lægger op til sansninger i mødet med en anden, men det behøver ikke at være en partner eller samlever, det kan sagtens være en ven eller veninde – grundlæggende gælder det om at kunne mødes i tillid og tryghed.

Men, hvad er det for noget?

Ofte udlægges sensualitetstræning som en omgang start/stop-teknik til mænd, der døjer med tidlig

Jeg arbejder lige nu på at få formaliseret mine tanker og erfaringer, således at jeg i løbet af efteråret kan få lavet en række videoer og tekster om temaet, tillige med en række workshops i Danmark og Norge. Om det bliver til noget allerede i efteråret vil tiden vise, men at det bliver til noget skal der ikke være nogen tvivl om.

Tag endelig fat i mig, hvis det har din/jeres interesse – og så finder vi ud af noget.